NHÂN LỰC

Tổng nhân lực: 21 người

 

Phòng ban

Số nhân lực

Ban giám đốc

2 người

Phòng Kế toán

2 người

Phòng Kinh doanh

2 người

Phòng Kỹ thuật

5 người

Phòng Marketing

1 người

 

Trình độ nhân sự

 

Trình độ

Số nhân lực

Đại học

5 người

Cao đẳng

2 người

Trung cấp + nghề

5 người

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Bình Minh Group Nghệ An
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn
Chat